นิเทศกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะนิเทศกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ ได้มานิเทศติดตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

446 Total View 1 View Today
(Visited 82 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)