นิเทศกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

นิเทศกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม วันที่ ๒๗พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เครื่องมือนิเทศ
๑. แบบนิเทศ ติดตามนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
๒. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล “การนำนโยบายสุ่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กระบวนการนิเทศ
๑. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
๒. คณะครูนำเสนอผลการดำเนินงาน
๓. สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. สรุปผลการนิเทศ
๕. เยี่ยมชั้นเรียน

Link ที่เกี่ยวข้อง

265 Total View 1 View Today
(Visited 53 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)