สพป.นครพนม เขต ๑ ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ­๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ ประธานโดย นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.นพ.เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นพ.เขต ๑, ผอ.กลุ่ม และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อีกทั้งเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

361 Total View 1 View Today
(Visited 42 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)