การนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นายบุญถึง พรมสุ้ย นางจีรพร ตติยรัตน์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการสอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

602 Total View 1 View Today
(Visited 89 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)