การอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ วันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

 

การอบรมพัฒนาบุคลกรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

350 Total View 1 View Today
(Visited 38 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)