การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

172 Total View 2 View Today
(Visited 55 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)