การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สื่อสังคม (Social Media) โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สื่อสังคม (Social Media) โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

240 Total View 1 View Today
(Visited 64 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)