การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

191 Total View 1 View Today
(Visited 63 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)