นิเทศ ติดตาม โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาว (DLTV) โรงเรียนบ้านดงมะเอก วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นิเทศ ติดตาม โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาว (DLTV) ที่โรงเรียนบ้านดงมะเอก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี คุณครุูเพ็ญนภา ธงยศ ครูผู้สอนชั้นอนุบาลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

222 Total View 1 View Today
(Visited 57 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)