นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่ โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่ โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

362 Total View 1 View Today
(Visited 68 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)