นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี นางสาวภัคธิรา พรมดี รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

128296 Total View 25 View Today
(Visited 157 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)