นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนนางามวิทยาคาร วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นำโดย นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์) และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนนางามวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีนายพยุง สารทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยาคาร และคณะครูโรงเรียนนางามวิทยาคาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

3311 Total View 1 View Today
(Visited 139 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)