นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การประสานงานและช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ คณะกรรมการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดย นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์) และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

12_n (1)

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1121 Total View 1 View Today
(Visited 98 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)