นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การประสานงานและช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ คณะกรรมการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดย นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนบ้านบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

699 Total View 1 View Today
(Visited 71 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)