การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔H ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔H ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศศิดารารีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

Link ที่เกี่ยวข้อง

336 Total View 1 View Today
(Visited 14 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)