การสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะนิเทศการสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางรินทิพย์ วารี นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการสอบคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

https://youtu.be/FSCh2fddl5g

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

823 Total View 1 View Today
(Visited 149 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)