การประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ (สพป.นครพนม เขต ๑) โดย นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการประเมิน นายคณุตม์ แสนอาจ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต ๑ และ นางนัยนา ฉายวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑ ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  โดยมีนางเพ็ญประภา ศรีมะโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) คณะครูโรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนชุมชน และนักเรียน นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

884 Total View 2 View Today
(Visited 116 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)