นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอิศราภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก จังหวันครพนม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายหงษา วงค์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ และคณะครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน

57140

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

906 Total View 1 View Today
(Visited 173 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)