การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ ๒ โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครพนม อำเภอวังยาง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ ๒ โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครพนม อำเภอวังยาง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน รวมโรงเรียนละ ๓ คน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่น 2 วันที่ 4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

366 Total View 1 View Today
(Visited 66 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)