การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ ๓ โรงเรียนในเขตอำเภอปลาปาก อำเภอนาแก วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ รุ่นที่ ๓ โรงเรียนในเขตอำเภอปลาปาก อำเภอนาแก วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน รวมโรงเรียนละ ๓ คน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 3

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

294 Total View 1 View Today
(Visited 45 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)