นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางรินทิพย์ วารี นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

“ห้องสมุดอาเซียน” ถือกำเนิดจากนโยบาย กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

518 Total View 1 View Today
(Visited 94 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)