การฝึกอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

การฝึกอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

การฝึกอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน 26 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 233-234 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

325 Total View 1 View Today
(Visited 63 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)