การฝึกอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การฝึกอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

426 Total View 1 View Today
(Visited 70 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)