นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมารณ ๒๕๕๙ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

DSCF5388

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนและแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน วันที่ 8 กันยายน 2560

ยินดีต้อนรับ นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

631 Total View 2 View Today
(Visited 101 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)