การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไทยเวียดนาม ศูนย์ประชุมนครพนม-ฮานอย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้นิเทศ ได้แก่ อาจารย์ศตวรรษ มะละแซม และ อาจารย์นนทวรรณ แสนไพร อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  จำนวน ๖ คน ได้แก่
๑. นางสาวปัทมา ทินโน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. นางปวริศา จวงกระโทก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๓. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๔. นางกมลชนก ศรีวงศา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๕.นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๖.นางดวงนภา โคตวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

431 Total View 1 View Today
(Visited 70 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)