การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ ๔สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

คุณครูจันทรธิดา โคตตะวงศ์ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สาธิตการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

รายงานการนิเทศ

Link ที่เกี่ยวข้อง

290 Total View 1 View Today
(Visited 58 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)