การนำเสนอผลการดำเนินงาน/นิทรรศการ โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ๑๓๒๐๙ (อาคาร ๑๓ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

488 Total View 3 View Today
(Visited 84 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)