การนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

460 Total View 1 View Today
(Visited 87 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)