การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

333 Total View 1 View Today
(Visited 31 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)