ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมี นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ดร.ภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ เขต ๒  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

352023 Total View 117 View Today
(Visited 17 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)