การนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย (Routine to Research-R2R) สพป.นครพนม เขต ๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมข้าราชการใน สพป.นครพนม เขต ๑ โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
๑. การถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล (VDO Conference) กิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกทั้งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ของพระองค์ท่าน การจัดกิจกรรมวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เน้นให้มีความเหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ โดยลักษณะกิจกรรม : ทำดีด้วยกาย,ทำดีด้วยวาจา,ทำดีด้วยใจ พร้อมกันเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ โดยพร้อมเพรียงกัน
๒. การนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย (Routine to Research-R2R) โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย

ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

732 Total View 2 View Today
(Visited 109 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)