การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ที่ ๒๑/๒๕๖๐

เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

01 คำสั่งที่ 21-60.

02 รายชื่อ สนง.ศธภ.

03 รายชื่อ สนง.ศธจ.ใหญ่พิเศษ

04 รายชื่อ สนง.ศธจ.ใหญ่

05 รายชื่อ สนง.ศธจ.กลาง

06 รายชื่อ สนง.ศธจ.เล็ก

243 Total View 1 View Today
(Visited 28 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)