การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนตามโครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

235 Total View 1 View Today
(Visited 76 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)