นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนดรุณพัฒน์ธาตุพนม

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมนางสุวณีย์ ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนดรุณพัฒน์ธาตุพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดทำการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๕๕๐ คน 

Link ที่เกี่ยวข้อง

255 Total View 1 View Today
(Visited 70 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)