โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นฯจังหวัดนครพนม

นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นฯจังหวัดนครพนม
เด็กวัยเรียนคือเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-19 ปี ซึ่งกำลังศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเป็นที่รวมของเด็กนักเรียน ซึ่งมาจากที่ต่างๆกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยที่แตกต่างกันไป โรคที่พบในเด็กนักเรียนและอุบัติเหตุต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นฯเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยได้ จากการศึกษาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานว่า ประชากรกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน (6 – 21 ปี) มีจำนวน 17.022 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของประชากรทั้งประเทศ จำนวนวัยรุ่น อายุระหว่าง 15 – 24 ปี 10.62 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของประชากรทั้งประเทศ สถานการณ์ด้านสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคต่าง ๆ เช่น ภาวการณ์เจริญเติบโตบกพร่อง ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น ปัญหายาเสพติดภาวะทันตสุขภาพ (โรคฟันผุ โรคเหงือก) ความผิดปกติของอวัยวะการเรียนรู้ ฯลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมร่วมกับ สพป.นครพนม 1 สพม.22 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นฯจังหวัดนครพนมขี้นโดยจัดแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่น 1 จัดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 60 ณ หน่วยรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

260 Total View 1 View Today
(Visited 54 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)