การคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการทุนการศึกษา “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศึกษาธิการภาค ๑๑

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการทุนการศึกษา “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศึกษาธิการภาค ๑๑ (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) คณะกรรมการที่ร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมชาย วิทย์ดำรงด์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และนายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ spoc ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

19511516_996770653759083_8271481353381785102_n

ภาพ/ข่าว : อภิวัฒน์ชัย ละมุนมอญ

Link ที่เกี่ยวข้อง

1642 Total View 1 View Today
(Visited 77 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)