คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงด์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายสุกิจ กลีบแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ณ ศูนย์ One stop service (ศูนย์ OSS) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในการนี้นายสุกิจ กลีบแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ได้นำเสนอเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม” และนายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้นำเสนอเรื่อง “บทบาทการศึกษากับการสร้างกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

294 Total View 2 View Today
(Visited 52 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)