การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นำโดย นางสุวณีย์ ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ได้ไปตรวจติดตามโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

126376 Total View 1 View Today
(Visited 113 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)