การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หลักสูตร “การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance)” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒ู๔๖๐ ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.ประสิทธิ์ เขียวสี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

5561 Total View 2 View Today
(Visited 75 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)