การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ 3 สิงหาคม 2560

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หลักสูตร “การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance)” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

3014 Total View 2 View Today
(Visited 73 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)