การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หลักสูตร “การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance)” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒ู๔๖๐ ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

84187 Total View 1 View Today
(Visited 55 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)