การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนและแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนและแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนมที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ (สพป.นครพนม เขต ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (สพม. ๒๒) สำนักงานอาชีวศึกษานครพนม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครพนม เขต ๑ สพป.นครนม เขต ๒  และสพม. ๒๒

ภาพกิจกรรมจาก Facebook  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

686 Total View 1 View Today
(Visited 64 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)