พิธีเปิดงานนิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 : ความก้าวหน้า เติบโต วันที่ 21 เมษายน 2561

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 : ความก้าวหน้า เติบโต (Nakhon Phanom Special Economic Development Zone Exhibition 2018 : Rising of Nakhon Phanom Province) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ OSS (One Stop Service) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครพนม ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 และผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการจััดการเรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

31124520_1697387420344141_6219347313031118848_n

Facebook : ภาพกิจกรรมนิทรรศการ

 

 

553 Total View 2 View Today
(Visited 60 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)