โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

 โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
        ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์  ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และออกอากาศในรายการ ครูคลับ…คลับของคุณครู

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิ๊ก!

รายละเอียดการประกวด

 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

– นักเรียนระดับประถมศึกษา

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

– นักเรียนสังกัด กศน.

2. กติกา

1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4 โดย

– เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือ

– พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14

2. เนื้อหาของผลงาน ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวดโดยเขียนเรียงความที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ครูรักเด็กและเด็กรักครู   ความประทับใจที่มีต่อคุณครู เป็นต้น

3. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรียงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น

* ผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้วมีสิทธิ์ประกวดได้อีก *

4. เขียนชื่อหัวข้อเรียงความ “คุณครูที่รัก” กำกับบนหัวกระดาษ

5. เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครู บริเวณส่วนท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรียงความ

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้คัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากสื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

*สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

3. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

– เนื้อเรื่องเรียงความสื่อตรงตามหัวข้อ “คุณครูที่รัก”

– ตัวสะกดถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และถูกอักขระตามหลักภาษาไทย

– มีข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนครบถ้วน

*การตัดสินของสงวนสิทธิ์สำหรับผลงานที่ทำถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้น

และคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

4. การส่งผลงาน

* เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา ในหน้ากระดาษเรียงความ

– ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ที่อยู่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

– ส่งทาง กล่องข้อความ (In Box) Facebook Fanpage ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://www.facebook.com/kidsd.org

– ส่งทาง E-mail : cepthailand@hotmail.com

**ส่งผลงานระหว่างวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทาง Facebook: KidSD.org

5. ทุนการศึกษา  แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

– ระดับประถมศึกษา            แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล

– ระดับมัธยมศึกษาต้น         แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล

– ระดับมัธยมศึกษาปลาย      แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ                            ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา     10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ                        ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       5,000 บาท

รางวัลชมเชย                              ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       3,000 บาท

รางวัลปลอบใจ                            ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       1,500 บาท

– สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษา 3,000 จำนวน 3 รางวัล

– สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล  จะได้รับกรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พร้อมกับได้ออกอากาศในรายการ  “ครูคลับ…คลับของคุณครู” ทางช่องทรูปลูกปัญญา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02-2820104 (คุณอ้อม)  ทุกวัน/เวลา ทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.)

Link ที่เกี่ยวข้อง 

 

136069 Total View 60 View Today
(Visited 267 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)