ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ด้วย จังหวัดนครพนม ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้นครพนม ใต้ร่มพระบารมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะทำงาน วิทยากร ครู และนักเรียนแกนนำมัคคุเทศก์น้อยในจังหวัดนครพนม จำนวน ๒๐๐ คน
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัด
และส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย     ใบสมัคร.word

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
51447 Total View 2 View Today
(Visited 50 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)