การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมเอชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ส่งบุคลากรศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นางรินทิพย์ วารี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางจีรพร ตติยะรัตน์, ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ, นางพัชรินทร์ นวลตา, ดร.นัยนา ฉายวงค์, นางสาวสุพัตรา แจ่มมะโน และนางธนัชญา นามเหลา

าา
ดร.สมหวัง พันธะลี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศก์ไทย นำเสนอความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษากับบทบาทของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย (สศท.)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย มอบรายงานผลการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

ภาพกิจกรรมจาก Facebook : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

37261 Total View 2 View Today
(Visited 97 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)