การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ ห้องไอฮอล โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ และ ดร.อดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
นางพัชรินทร์ นวลตา และ ดร.นัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว โดย ดร.นัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด Facebook : นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

739 Total View 1 View Today
(Visited 67 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)