ศธจ.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ศธจ.ขอนแก่น วันที่ 2 ตุลาคม 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสุวณีย์ ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นำคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการขอนแก่น โดยมีนายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการขอนแก่น ให้การตอนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการขอนแก่น ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ

ข่าว/ภาพ โดย ดร.นัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมจาก Facebook

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

433564 Total View 279 View Today
(Visited 104 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)