การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 • นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22
 • นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
 • นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 • นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
 • นายปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม และคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 • นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 • นายเด่นชัย ไตรยะถา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

 

ข่าว/ภาพโดย ดร.นัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และ ลัคนา มั่นธรณ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขตหนึ่ง

เด็กชายศักดิธัช ฉายวงค์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนม กล่าวต้อนรับผุ้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพกิจกรรม

Link ที่เกี่ยวข้อง

56825 Total View 1 View Today
(Visited 143 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)