การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ณ ห้อง ไอโอล4 โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรฝบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ให้ดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) และสนับสนุนงบประมาณ ปีพุทธศักราช 2562 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม

 

นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม
ดร.อิศราภรณ์ ชุมาศ และ ดร.วิไลวรรณ สิทธิ

ภาพกิจกรรม

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1470 Total View 2 View Today
(Visited 88 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)